Nepriklausomas elektros energijos tiekimas

Nepriklausomas elektros energijos tiekimas

Mūsų pagrindinė veikla yra nepriklausomas elektros energijos tiekimas, taip pat elektros energijos planavimas, importas. Bendrovė turi nepriklausomo tiekėjo licenciją (suteikė VKEKK), bei elektros energijos importo leidimą. Mes siekiame efektyviai atstovauti elektros energijos pirkėjų interesus ir kurti jiems didžiausią pridėtinę vertę.

Namų administravimas

Namų administravimas

Namų administravimas susideda iš žemiau išvardintų darbų ir veiksmų: ketvirtinių, metinių ataskaitų pateikimas pagal atskirus namus ar laiptines; ketvirtinių, metinių ataskaitų pateikimas pagal atskiras darbų grupes; administratoriaus veiklos civilinės atsakomybės draudimas; dispečerinės tarnybos pokalbių įrašymas ir gyventojų poreikių analizavimo paslaugos darbo dienomis, darbo valandomis; gyventojų žodinių, raštiškų, telefoninių paraiškų registravimas; mokėjimo pranešimų spausdinimas ir vokavimas; prevencinis darbas su skolininkais, ieškinių rengimas ir skolų ieškojimas teismine tvarka;

Komercinių pastatų administravimas

Komercinių pastatų administravimas

Komercinių pastatų administravimas – tai kompleksinė paslauga, garantuojanti ilgalaikį, efektyvų pastato sistemų funkcionavimą ir energetinių resursų valdymą.

Nuomojamo turto administravimas

Nuomojamo turto administravimas

Objekto paruošimas nuomai Išsikraustė nuomininkai ir reikia paruošti objektą naujiems gyventojams? Mes viską padarysime už Jus!