Komercinių pastatų administravimas

0
Sutartie šablonas

Atsisiųsti
0
Informacija vartotojui
Atsisiųsti
Kainos

Atsisiųsti
Skundų nagrinėjimo tvarka
Atsisiųsti

Komercinių pastatų administravimas

Komercinių pastatų administravimas – tai kompleksinė paslauga, garantuojanti ilgalaikį,
efektyvų pastato sistemų funkcionavimą ir energetinių resursų valdymą.

Inžinerinių sistemų techninė
priežiūra bei gedimų šalinimas:

 • elektros ūkio techninė priežiūra
 • šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų techninė priežiūra
 • gamtinių dujų (katilinių) sistemų techninė priežiūra
 • vandentiekio ir nuotekų sistemų techninė priežiūra
 • vėdinimo, šaldymo ir vėsinimo, ventiliatorinių konvektorių (fankoilų) sistemų techninė priežiūra
 • gaisrines signalizacijos sistemos techninė priežiūra
 • gaisro gesinimo sistemų techninė priežiūra
 • dūmų šalinimo sistemos techninė priežiūra

Statinio techninė priežiūra:

 • nuolatiniai statinio konstrukcijų stebėjimai
 • kasmetinės (pavasarinės/rudeninės) statinio techninės apžiūros
 • neeilinės gyvenamojo namo techninės apžiūros
 • techninio energetinio paso parengimas
 • pastebėtų defektų šalinimas

Pastatų ūkio valdymo proceso administravimas:

 • asmenų, atsakingų už pastato ūkio priežiūrą, paskirimas
 • techninės priežiūros žurnalų, dokumentacijos vedimas ir pildymas
 • užsakovo atstovavimas prieš valstybines pastato priežiūros institucijas
 • užsakovui svarbių ūkinių problemų sprendimas
 • atsarginių detalių, eksploatacinių medžiagų planavimas
 • pastato energetinių sąnaudų analizė
 • pastato ir jame esančių sistemų būklės analizė
 • pastato sistemų efektyvumo analizė ir pasiūlymai eksploatacijos sąnaudų mažinimui
 • skaitiklių rodmenų pateikimas energetinių resursų tiekėjams
 • rangovų parinkimas remonto darbams atlikti, darbų organizavimas, vykdymo kontrolė
 • sutarčių su subrangovais, energetinių resursų tiekėjais administravimas

Parašykite mums

Turite klausimų?

Your email address will not be published. Required fields are marked *